ჩვენი უპირატესობები: 

 

  •  გვაქვს ტურისტებთან მუშაობის გამოცდილება 2010 წლიდან, ჩვენთან ურთიერთობა კომფორტული და მომგებიანია
  • ჩვენი ძირითადი პარტნიორი სასტუმროებისგან გვაქვს პრივილეგირებული ფასები, რაც აისახება ტურ-პაკეტის ფასზე
  • ტურ-პაკეტის შედგენა ხდება ინდივიდუალურად ყველა ტურისტისათვის მათი სურვილების და მოთხვნების მიხედვით
  • ჩვენ ვიმყოფებით თბილისში და კავშირზე ვართ 24 საათი 

     

 

ტურისტული სერვისები საქართველოში   

 ჩვენი უპირატესობები: 

 

  •  გვაქვს ტურისტებთან მუშაობის გამოცდილება 2010 წლიდან, ჩვენთან ურთიერთობა კომფორტული და მომგებიანია
  • ჩვენი ძირითადი პარტნიორი სასტუმროებისგან გვაქვს პრივილეგირებული ფასები, რაც აისახება ტურ-პაკეტის ფასზე
  • ტურ-პაკეტის შედგენა ხდება ინდივიდუალურად ყველა ტურისტისათვის მათი სურვილების და მოთხვნების მიხედვით
  • ჩვენ ვიმყოფებით თბილისში და კავშირზე ვართ 24 საათი